Project opzet

Tips voor een goede opzet van uw project

Hoe motiveert een coach deelnemers

Een energiecoach ondersteunt huishoudens bij het besparen van energie. Het is belangrijk dat hij of zij informatie goed weet over te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat coaches drie ‘skills’ nodig hebben om een huishouden goed te kunnen motiveren.

Social skills. Ervaring met de doelgroep is een groot voordeel, maar ook de intrinsieke motivatie is belangrijk. Aansluiting en inleving bij de doelgroep kan helpen mensen te overtuigen om echt over te gaan op handelingen. In Rotterdam deden coaches dat bewust. Een van hen vertelt hoe hij dat deed. Hij zei bijvoorbeeld: “Ik weet dat u Surinaams bent, net als ik. En wij douchen graag. Wij houden van water. Maar dat is niet goed voor onze rekening. Dus dit kan u echt helpen.” Een andere coach uit Utrecht koppelde besparingen aan mogelijke motivaties: “30 minuten per week minder douchen betekent dat je volgend jaar misschien op vakantie kunt.”

Educational skills. Ervaring met het geven van advies komt goed van pas.  Een ambassadeur in Rotterdam vond bij een huisbezoek een sluipverbruiker: de elektrische boiler in de badkamer van 200 liter. Hij rekende voor de bewoonster uit dat dit behoorlijk uitmaakt voor de energierekening. De bewoonster gaf aan dat ze hier zeker naar zou gaan kijken. De ambassadeur adviseerde haar een installateur te laten komen, en voor te laten rekenen wat het haar zou schelen als ze een kleinere zou nemen.

Technical skills. In sommige gevallen is kennis van boilers, CV’s, witgoed, aansluiting op warmtenetten, etc. van belang om uit te leggen waarom men wel of niet kan besparen.  Inzicht geven in technische aspecten maakt duidelijk ‘waar het hem in zit’. Die verdiepingsslag geeft kennis die nodig is om in te zien hoe iets werkt en waarom er dan niks aan te doen is, of juist wel. In Amsterdam werd er bijvoorbeeld gekeken naar de waterpomp van een watervilla op IJburg. Dit was de enige verbruiker die niet gecontroleerd kon worden door middel van een tussenmeter waardoor de coach heeft aangeraden dit door de woningbouwvereniging te laten uitvoeren.