Project opzet

Tips voor een goede opzet van uw project

Tips voor goede informatie-uitwisseling

De Rapportage Energiearmoede laat zien hoe belangrijk het is dat de samenwerking in een project goed verloopt. Het uitwisselen van informatie is hiervoor een noodzakelijk. De rapportage geeft een aantal suggesties.

  • Informeer samenwerkingspartners regelmatig. Koppel terug naar wijksteunpunten of de corporatie als er klachten zijn over het huis of over andere zaken. Dit helpt huishoudens.
  • Het is van belang dat alle stakeholders regelmatig contact hebben met elkaar om zo de logistieke organisatie goed te laten verlopen en een huishouden niet te overbelasten.
  • Het is aan te raden om meerdere huisbezoeken per huishouden af te leggen om het beste resultaat te creëren. De kans dat afspraken worden nagekomen en gedragsveranderingen lukken is groter. Daarnaast neemt de waardering van huishoudens voor de dienstverlening toe.