Project opzet

Tips voor een goede opzet van uw project

Train the coach

Het succes van een project wordt mede bepaald door de vaardigheden van de energiecoaches. Uit de rapportage Energiearmoede van ECN komen de volgende suggesties om de skills van coaches te verbeteren.

  • Organiseer goede intake gesprekken en zorg dat de overdracht naar de energiecoach soepel verloopt waardoor alle partijen goed op de hoogte zijn.
  • Organiseer meetings voor je vrijwilligers: hoe groter de groep hoe meer de vrijwilligers ook van elkaar kunnen leren door middel van (bijvoorbeeld) halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de vrijwilligers.
  • Besteed in de training aandacht aan een aantal standaard rekenvoorbeelden (educational skills) zodat de coach deze goed kan overbrengen in het adviesgesprek. Daarnaast moet er uiteraard ruimte zijn voor social skills (hoe met de doelgroep contact maken en te motiveren) en technical skills; de kennisoverdracht van energieonderwerpen zoals de werking van een CV, een boiler of waarom een oude ijskast zo veel verbruikt.

  • Vertaal besparingstips zoveel mogelijk in euro's (kosten/baten). Waar mogelijk koppel de bespaartips aan behoeften van het huishouden. Vind de haakjes voor motivatie: 30 minuten per week minder douchen betekent dat je volgend jaar misschien op vakantie kunt. Moet uw zoon volgend jaar een laptop voor zijn nieuwe opleiding? Als u de verwarming zoveel graden lager zet, is dat al een deel van de investering.
  • Integreer een handvol praktische rekenvoorbeelden in je training voor coaches, zodat ze makkelijker te gebruiken zijn.
  • Maak een gepersonaliseerde lijst met tips en adviezen voor elk bezoek die de coach achter kan laten.
  • Het meest effectief zijn coaches die erin slagen om enkele relevante bespaartips (quick wins) zo concreet mogelijk uit te leggen, bijvoorbeeld door voor te rekenen dat een ledlamp zich al in zes maanden terugverdient. Wanneer het gesprek dan wordt afgesloten met een puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste besparingstips, zal het geheel beter blijven hangen bij de huishoudens.
  • Een onderdeel van de training van een coach kan gaan over oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Hiermee kunnen intrinsieke motivaties van huishoudens worden gevonden, die mogelijk kunnen zorgen voor motivatie tot verandering in routinegedrag.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren