Project opzet

Tips voor een goede opzet van uw project

Tips voor vrijwilligersbeleid

Veel projecten die energiearmoede willen aanpakken, werken met vrijwilligers. Het is belangrijk dat  projecten zuinig zijn op hun vrijwilligers; geef hen de aandacht en middelen die ze verdienen. Anders gaan vrijwilligers op zoek naar iets anders, en daarmee verdwijnen ook waardevolle lessen voor de continuering en verbetering van een project. Uit de rapportage Energiearmoede van ECN staan hiervoor een aantal handreikingen.

  • Organiseer regelmatig meetings voor je vrijwilligers: hoe groter de groep, hoe meer de vrijwilligers ook van elkaar kunnen leren door middel van (bijvoorbeeld) halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de vrijwilligers.
  • Met een grotere groep vrijwilligers is een strakke organisatie van belang, energiecoaches die niet komen opdagen veroorzaken negatieve beeldvorming, zowel over het project als over de betrokken partners. Verder stoppen vrijwilligers sneller als er slechtere coördinatie is, en als ze geen of weinig terugkoppeling krijgen.