Stories

Verhalen van energieambassadeurs en deelnemers

Vincent Feith: Iedereen kan energie besparen

Vincent Feith is projectleider bij Stichting !WOON. Hij stuurt daar twee projecten aan die zich richten op het verduurzamen van de woningvoorraad. Hij werkt bij het Team Energie en Woningverbetering. Dit team ondersteund bewonersinitiatieven die met fysieke ingrepen energieverbetering willen realiseren. Daarnaast stuurt hij een team van Energiecoaches aan die bewoners helpen bij gedragsverbetering omtrent hun energiegebruik. Ieder project werkt op een eigen manier, maar met een grote onderlinge wisselwerking. Zo kan hij de lessen die hij leert bij het ene project direct gebruiken voor het andere initiatief.

Het volledige interview staat op stedenintransitie.nl