Materialen

Handige tools om uw project goed uit te kunnen voeren

Workshop Effectieve Aanpak Energiearmoede

Tertium heeft een workshop ontwikkeld om Woningbouwcoöperaties, Gemeentes, Energiebedrijven en NGO’s te begeleiden om succesvol energiearmoede te bestrijden. De workshop is gebaseerd op de inzichten en succesvolle interventiestrategieën uit het rapport.

}}} Opzet:
00.00  Opening en kennismaking

00.30  Toelichting op bevindingen van het rapport

00.50  Geleerde lessen uit het rapport

01.00   Interview met een succesvolle energiecoach

01.15    Co-creatie projectplan: aan de hand van een canvas gaat de groep in twee of drietallen uiteen om diverse onderdelen van het projectplan uit te denken en uit te werken

02.15  Plenaire bespreking van de resultaten

02.45  Vervolg afspraken maken op een timeline

03.00  EINDE

}}} Kosten op aanvraag

}}} Voor meer informatie

Tertium
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
www.tertium.nl